Preskoči na glavno vsebino

V znanju je moč.


Izjava o dostopnosti

  • Uvodno o dostopnosti

Lekarna Sevnica se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča www.lekarna-sevnica.si v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.lekarna-sevnica.si.


  • Stopnja skladnosti

Spletišče Lekarne Sevnica je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju naštetih izjem.


  • Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

- Kontaktiranje lekarne preko kontaktnega obrazca,
- pregled splošnih podatkov o Lekarni Sevnica,
- pregled informacij javnega značaja,
- pregled strokovnih člankov, pripravljenih s strani farmacevtov,
- pregled akcijskih ponudb,
- ogled vabil za strokovna predavanja, dogodke.
  • Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.lekarna-sevnica.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:
- prikazi podatkov v obliki grafikonov,
- različne kompleksne tabele s podatki,
- spletno nakupovanje.  • Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 23.09.2020. Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja. Izjava je bila nazadnje pregledana 23.09.2020.
  • Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na elektronski naslov info@lekarna-sevnica.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od njegovega/njenega prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora. Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.
  • Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

gp.uiv@gov.si,
www.uiv.gov.si