Preskoči na glavno vsebino

V znanju je moč.


Politika kakovosti

Poslanstvo
Poslanstvo našega dela je svetovanje bolnikom o pravilni in varni uporabi zdravil, ki so jim bila predpisana na recept in svetovana brez recepta. Temelj celotnega poslanstva je ustrezno izobražen kader in ustrezno delovno okolje.

Vizija
Zaposleni v Lekarni Sevnica želimo biti v okolju, v katerem delujemo prepoznani po svojem dobrem delu, katerega bistvo je strokovnost. Ves čas se trudimo po svojih najboljših močeh izboljševati naše storitve, uvajati novosti in hkrati ostati konkurenčni.

Vrednote organizacijske kulture

 • pripadnost zavodu
 • medsebojno zaupanje 
 • skrb za zdravje in varstvo pri delu
 • pozitivno komuniciranje z uporabniki in sodelavci
 • zavezanost izpolnjevanju zahtev
 • odgovornost 
 • kakovost opravljenega dela
 • strokovnost in kreativnost
 • varovanje zasebnosti
 • etika
 • teženje k napredku, uvajanju novih storitev, odprtost do novosti
 • sodelovanje in odprtost
 
Slogan
V znanju je moč

Strateške usmeritve

VIDIK UPORABNIKOV

 1. Kakovostna in varna obravnava uporabnikov
 1. Zadovoljstva uporabnikov

 

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

 1. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
 2. Učna dejavnost in mentoriranje
 3. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalne stroške poslovanja

 

VIDIK PROCESOV

 1. Zaveza k izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

 

FINANČNI VIDIK

 1. Finančno stabilno poslovanje

Kraj/datum : Sevnica, 14.9.2022                                                            Direktorica: Irena Groboljšek Kavčič