Preskoči na glavno vsebino

V znanju je moč.


Zbiranje odpadnih zdravil

Odpadna zdravila so vsa neuporabljena zdravila in ostanki zdravil, ki so končnemu uporabniku ostali po uporabi.

Zdravila, ki jih več ne potrebujemo, tudi če jim rok uporabnosti še ni potekel, je potrebno oddati med posebne odpadke. Zdravil nikakor ne smemo splakovati skozi straniščno školjko ali odvreči med navadne gospodinjske odpadke, ker lahko tako zdravila vstopajo v okolje, kar ima lahko neželene posledice za okolje, ljudi in živali.

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS št. 105/2008) predpisuje, da lahko nekatera zdravila, ki ste jih dvignili v lekarni, predate lekarni tudi v uničenje. 

Odpadna zdravila, ki jih sprejemamo v lekarni:

- odpadna zdravila v trdnem stanju (tablete, kapsule, svečke), ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti ovojnini;

- odpadna zdravila v obliki praškov in tekočin (praški, posipala, kreme, sirupi, kapljice), ki so originalno zaprta v nepoškodovani in čisti ovojnini in še niso bila odprta, pretrgana ali kako drugače spremenjena.

Prosimo, da predhodno odstranite ovojnino, ki ni neposredno v stiku z zdravilom, in v zabojnik odvržete samo zdravila s stično ovojnino!

V lekarno ne prinašajte odpadkov, ki sodijo med običajne komunalne gospodinjske odpadke. Prav tako ne prinašajte odpadnih medicinskih igel in drugih ostrih predmetov.

Tako zdravila kot tudi ostale nevarne odpadke lahko oddate izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij kumonalnih odpadkov. Pri tem morate paziti, da so odpadna zdravila zaprta v originalno stično ovojnino in da ob prepuščanju ne onesnažujejo okolja.

Odpadna zdravila, ki se zberejo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, v zbirnih centrih ali ob akcijah zbiranja odpadnih zdravil, se predajo v uničenje, ki minimalno obremeni okolje.

V oficinah lekarn je zabojnik, kamor lahko odložite odpadna zdravila v stični ovojnini (brez škatlice). Preden pa oddate odpadna zdravila v lekarni, odgovorite na spodnja vprašanja:

 

  • Ali so med odpadnimi zdravili, ki ste jih prinesli v lekarno, res samo zdravila?
  • Ali so med odpadnimi zdravili, ki ste jih prinesli v lekarno, zdravila v obliki praškov ali tekočin zaprti in nepoškodovani embalaži?
  • Ali ste prepričani, da med prinešenimi odpadki ni igel ali drugih ostrih predmetov?
  • Ali ste prepričani, da med prinešenimi odpadki ni nič takšnega, kar bi lahko ogrozilo zdravje in varnost zaposlenih v lekarni?

 

Če sta na katero izmed vprašanj odgovorili z NE, prosimo, da odpadkov ne pustite v lekarni, ampak jih odneste na zbirni center ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.

 

Pripravila: Barbara Šoštar, mag. farm.

 

Viri:

  • Naša lekarna št. 41, marec 2010
  • Teden zdravja v lekarnah, april 2010
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili Ur. l. RS št. 105/2008