Preskoči na glavno vsebino

V znanju je moč.


Vizija lekarne

VIZIJA IN POLITIKA LEKARNE SEVNICA

 

Slogan zaposlenih v Lekarni Sevnica je: »V znanju je moč.«

 

Lekarna sevnica strmi k:

 

  •  stalnemu procesu izboljšav zavoda,
  •  upoštevanje zahtev in pričakovanj uporabnikov storitev in vse zainteresirane strani,
  •  nenehno izboljševanje naših storitev,
  •  stalna skrb za zobraževanje farmacevtov in zaposlenih
  •  stalno skrb za varovanje in ohranjanje zdravja,
  •  stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
  •  skrb za zdravo in varno delo zaposlenih in

 

Zaposleni v Lekarni Sevnica želimo biti v okolju, v katerem delujemo, prepoznani po svojem dobrem delu, katerega bistvo je strokovnost. Tako organiziramo najrazličnejša predavanja za laično (delujoča društva v Občini Sevnica, starši, učitelji in učenci osnovnih šol, univerza za tretje življenjsko obdobje…) in strokovno (zdravniki, medicinske sestre) javnost. Ves čas sledimo nacionalnim ciljem v skrbi za opolnomočenje bolnikov. Tako že vrsto let izvajamo farmacevtsko skrb pri hipertenziji in sladkorni bolezni. Prav tako sodelujemo v projektu »Skupaj za zdravje« za sladkorno bolezen.

Dva dni v tednu in ob posebnih priložnostih izvajamo biometrične meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola.

K stalnim izboljšavam pri našem delu nas vodi kontinuiran proces izboljšav vodenja kakovosti. Tako smo v letu 2015 pridobili tudi ISO standard kakovosti poslovanja 9001:2008, v letu 2016 pa nadaljevali z ISO standardom kakovosti poslovanja 9001:2015, katerega letno vzdržujemo. Istočasno smo pridobili tudi standard kakovosti varstva pri delu BS OHSAS 18001:2007.

Ves čas se trudimo po svojih najboljših močeh izboljševati naše storitve in hkrati ostati konkurenčni ostalim lekarnam.

Lekarna Sevnica je učni zavod, ki omogoča mladim, da pri nas opravijo prakso in pripravništvo ter tako pridobijo nova znanja in ključ, ki odpira vrata v prihodnost.

Bistvo Lekarne Sevnica so zaposleni, ki se jim skuša omogočiti čim boljše pogoje za kvalitetno delo, stalno posodabljanje delovnih pogojev in vse življenjsko izobraževanje, ki je temelj naše vizije in kakovostnega dela.

 

Direktor:

Irena Groboljšek – Kavčič mag.farm

 

Sevnica: November 2017