V znanju je moč.


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016, str. 1-88) vas obveščamo, da je Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovala Sonjo Malus mag. farm., ki je dosegljivo na elektronskem naslovu dpo@lekarna-sevnica.si.