Preskoči na glavno vsebino

V znanju je moč.


Sonce in zdravila

Datum: 17.02.2016

Številna zdravila povzročajo preobčutljivost kože na sonce oz. fotosenzitivno reakcijo. Za nastanek fotosenzitivne reakcije sta potrebna dva pogoja: na UV sevanje občutljiva molekula in UV sevanje. Do te reakcije lahko pride, če se na UV sevanje občutljive molekula nahajajo v koži. Tja lahko pridejo bodisi preko vrhnje plasti kože oz. vrhnjice v primeru nanašanja zdravila na kožo ali pa po krvi, v primeru zaužitja takšnega zdravila. Da bi UV sevanje lahko povzročilo spremembe teh molekul, mora imeti zadostno valovno dolžino, da prodre v globlje plasti kože. Tako so za veliko večino fotosenzitivnih reakcij odgovorni UVA žarki.

Poznamo fototoksične in fotoalergične reakcije. O FOTOTOKSIČNI REAKCIJI govorimo, ko določena molekula pod vplivom UV žarkov preide v visoko energetsko stanje in postane zelo reaktivna. Takšna molekula lahko tvori kemijske vezi z bazami DNA in tako povzroči uničenje celice. Drugi možen mehanizem nastanka fototoksične reakcije je z vključitvijo kisika preko tvorbe reaktivnih kisikovih spojin, ki prav tako poškodujejo celice. Pri tem pride do močnega sproščanja mediatorjev vnetja, kar povzroči rdečino, oteklino, bolečino in povišano temperaturo na mestu vnetja. Fototoksična reakcija je od imunskega sistema neodvisna reakcija in se lahko pojavi pri vsakem človeku. Tveganje za nastanek fototoksične reakcije lahko zmanjšamo z uporabo primernih varovalnih pripravkov za sončenje in tako omilimo težo simptomov.

Kadar pa pod vplivom UV žarkov spremenjeno molekulo organizem spozna kot alergen pa govorimo o FOTOALERGIČNI REAKCIJI, ki se kaže kot koprivnica oz. urtikarija. Preprečevanje fotoalergičnih reakcij z uporabo varovalnih pripravkov za sončenje je manj uspešno, saj že majhna koncentracija alergena lahko sproži zelo močan imunski odziv. Seveda pa lahko z zaščito pred soncem zmanjšamo nastanek alergena.

Ni nujno, da se bo pri vas pojavila fotosenzitivna reakcija ob zaužitju zdravila, ki le-to lahko povzroči. Kljub temu vedno, kadar jemljete katerakoli zdravila na recept ali brez recepta priporočamo, da se pred sončenjem posvetujete s svojim farmacevtom. Po sončenjem bodite pozorni, kaj se dogaja z vašo kožo in v primeru pojava izpuščaja ali kakšnih drugih reakcij na koži, poiščite strokovno pomoč.

POZOR! Pri uporabi naravnih olj oz. mazil iz domače lekarne, ki jih nanašamo na kožo po sončenju oz. med sončenjem bodimo še posebej pozorni na pripravke s šentjanževko (zelo pogosto uporabljano šentjanževo olje), ki prav tako povzročajo fotosenzitivno reakcijo. Le-ta je mogoča tudi, če uživamo šentjanžev čaj ali pripravke s šentjanževko za blažitev simptomov depresije.

SEZNAM ZDRAVIL, KI LAHKO POVZROČAJO FOTOSENZITIVNE REAKCIJE:

SKUPINA ZDRAVILO
ANTIDEPRESIVI amitriptilin, amoksapin, klomipramin, desipramin, doksepin, imipramin, izokarboksazid, maprotilin, notriptilin, fenelzin, protriptilin, trazodon, trimipramin;
ANTIHISTAMINIKI astemizol, azatadin, bromfeniramin, buklizin, karbinoksamin, klemastine, ciklizin, ciprofetadin, deksklorfeniramin, dimenhidrinat, doksilamin, hidroksizin, meklizin, metafrilen, metdilazin, feniramin, prometazin, pirilamin, terfenadin, trimeprazin, tripelenamin, tripolidin;
ANTIHIPERTENZIVI kaptopril, diltiazem, lisinipril, metildopa, enalapril, hidralazin, labetalol, minoksidil, nifedipin;
ANTIPSIHOTIKI acetofenatin, klorpromazin, flufrnazin, haloperidol, mesoridazin, perfenazin, proklorperazin, promazin, tioridazin, tiotiksen, trifluoperazin, trifluopromazin;
DIURETIKI tiazidi, klortalidon, furosemid, acetazolamid, amilorid, metolazon, triamteren;
ESTROGENI detilstilbestrol, estradiol, konjugirani estrogeni, estri estrogenov, estropipat, klorotrianisen, etinilestradiol, megestrol;
GESTAGENI medroksiprogesteron, noretindron, norgestrel;
PERORALNI ANTIDIABETIKI acetoheksamid, klorpropamid, glipizid, gliburid, tolazanid, tolbutamid;
PSORALENI metoksalen, trioksalen;
SULFONAMIDI sulfadiazin, sulfasalazin, sulfametizol, sulfametoksazol, sulfapiridin, sulfinpirazon, sulfisoksazol;
TETRACIKLINI klortetraciklin, deneklociklin, doksiciklin, oksitetraciklin, metaciklin, tetraciklin, minociklin;
PROTITUMORNA ZDRAVILA dekarbazin, metotreksat, daunorubicin, prokarbazin, fluorouracil, vinblastin, flutamid;
DRUGA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA alatrofloksacin, levofloksacin, ciprofloksacin, nalidiksna kislina, dapson, norfloksacin, enoksacin, ofloksacin, etionamid, pirazinamid, flucitozin, trimetoprim, gentamicin, trovafloksacin, griseofulvin, vorikonazol, itrakonazol;
ANTIPARAZITSKA ZDRAVILA bitionol, klorokin, tiabendazol;
NESTEROIDNA PROTIVNETNA IN PROTIREVMATIČNA ZDRAVILA celekoksib, diklofenak, diflunizal, fenoprofen, flurbiprofen, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, meklofenamat, nebumeton, naproksen, piroksikam, sulindak, tolmetin;
DRUGA ZDRAVILA amiodaron, benzokain, benzil peroksid, karbamazepin, disopiramid, etretinat (antipsoristik), soli zlata, izotretionin, derm. pripravki s katranom, lamotrigin, lovastatin, nabilon, fenitoin, kinidin sulfat, selegilin, tretionin, hipericin (šentjanževka);

Petra Majcen, mag. farm.

Vir: Lekarniška zbornica Slovenije